Change management en mentorship stomen kmo klaar voor groei

Een productie-kmo uit de schoonmaaksector had nood aan verdere professionalisering van hun bedrijfsvoering. Het bedrijf met twee zaakvoerders, twee bedienden en zes arbeiders is een specialist in hun specifieke niche, maar miste op dat moment operationele efficiëntie en een sterke positionering. Ik koos voor een stapsgewijs verbeteringstraject.

Strategische bedrijfsanalyse

In een eerste fase voerde ik een grondige analyse uit van de bedrijfsstructuur, de werkprocessen en de marktpositie. Op basis van die analyse bracht ik mogelijkheden voor optimalisatie en groei in kaart, in overeenstemming met de specifieke behoeften van de markt.

  1. Indienen subsidiedossier Vlaio: Aanpak van het volledige proces van het opstellen, indienen en verdedigen van een subsidiedossier bij Vlaio (Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen) begeleid. Dit omvatte het identificeren van geschikte subsidiemogelijkheden, het opstellen van een gedetailleerd plan van aanpak en het nauwgezet indienen van alle benodigde documentatie. Na indiening heb ik de klant bijgestaan in de communicatie en opvolging met Vlaio om ervoor te zorgen dat de subsidie succesvol werd toegekend.Realisatie : 25000 euro subsidie.
  2. Verscherpen van de aanpak voor sales en marketing: Samen met de klant heb ik hun huidige sales- en marketingstrategie geëvalueerd en geoptimaliseerd. Dit omvatte het identificeren van pijnpunten en kansen, het definiëren van duidelijke doelstellingen en het ontwikkelen van een gerichte strategie om de verkoop- en marketingprestaties te verbeteren. Door middel van marktonderzoek, concurrentieanalyse en klantinzichten hebben we de aanpak versterkt en aangepast aan de behoeften van hun doelmarkt.
  3. Selectie van een nieuwe, performante dealer DIY voor België: In nauwe samenwerking met de zaakvoerder heb ik het proces van het selecteren en onboarden van een nieuwe dealer voor de doe-het-zelfmarkt in België begeleid. Dit omvatte het identificeren van potentiële kandidaten, het voeren van gesprekken en onderhandelingen, het evalueren van voorstellen en het uiteindelijk selecteren van de meest geschikte partner. Na de selectie heb ik het onboardingproces begeleid om ervoor te zorgen dat de nieuwe dealer snel en effectief kon starten.
  4. Begeleiding van een juridisch dossier rond het flagrant kopiëren van een gamma: Ik heb de zaakvoerder bijgestaan in een complex juridisch geschil met betrekking tot het flagrant kopiëren van een deel van hun productgamma. Dit omvatte het analyseren van de situatie, het adviseren over mogelijke juridische stappen en het coördineren van de communicatie met de advocaat.

Implementatie van efficiënte interne processen

De analyse legde een aantal inefficiënte interne processen bloot. Ik ging aan de slag om die processen te herontwerpen. Het resultaat was een hogere efficiëntie en kwaliteit van de dienstverlening. Ik ondersteunde de klant met:

  • Het detecteren en oplossen van dringende issues rond ERP
  • Een analyse en uitwerking van de workflows rond voorraadbeheer en grondstoffen in ERP

De opdracht had ook een stevig people management luik. Ik stimuleerde een betere communicatie en een regelmatig overleg. Samen met de klant werkte ik deze overlegmomenten uit:

  • Dagelijkse standup meetings om de stand van zaken te bespreken en bottlenecks te identificeren
  • Wekelijks overleg met zaakvoerders en de commerciële backoffice
  • Maandelijks overleg met teamleider atelier en zaakvoerder
  • Driemaandelijks teammoment met alle medewerkers voor updates rond marktsituatie, omzetcijfers, en projectstatus

Strategisch leiderschap en managementtraining

Ik begeleidde de zaakvoerders individueel om hun leiderschapsvaardigheden te versterken en aan te passen aan de groei van het bedrijf.

Het resultaat: duurzame professionalisering

Dankzij een nauwe samenwerking met de zaakvoerders en het volledige team kon ik bijdragen aan de duurzame professionalisering van het bedrijf. De geïmplementeerde strategieën en veranderingen hebben niet alleen de operationele efficiëntie verbeterd, maar ze versterkten ook het leiderschap en de marktpositie. Op vlak van sales en marketing realiseerden we een verbeterde positionering in hun gespecialiseerde markt. Het bedrijf staat nu klaar om met vertrouwen de uitdagingen van de toekomst aan te gaan en verdere groei te realiseren in hun specifieke niche.

Gedurende onze samenwerking heb ik ervaren dat Dominique een buitengewoon toegewijde en bekwame mentor is. Zijn diepgaande kennis en uitgebreide ervaring hebben een onschatbare waarde toegevoegd aan mijn professionele ontwikkeling.

Jonathan Delft

Dominique legde niet alleen direct de vinger op de wonde, hij formuleerde ook een aanpak die werkte.

Robin Van Oudenhove

Dankzij zijn uitgebreid netwerk bracht Dominique me in contact met de juiste mensen om verdere groei te realiseren.

Sophie Douterloigne

Als je over iemand spreekt die mensen kan motiveren en medewerkers goesting kan doen krijgen, dan is niemand beter.

Lieven De Meulenaere

Na de maandelijkse sessies met Dominique bruis ik van de ideeën en ga ik meteen met zijn praktische tips aan de slag!

Kirke Hillewaert

Dominique gaf snel toepasbare en praktische antwoorden op mijn ondernemersvragen. Hij communiceert duidelijk en bood opties om te schakelen met mijn merk Dou Care. Zijn input was zeer waardevol. Dankzij zijn uitgebreid netwerk bracht Dominique me ook in contact met de juiste mensen om verdere groei te realiseren. Kortom: heel hands on en speelt kort op de bal.

Sophie Douterloigne

Schrijf je in voor de nieuwsbrief